Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Z pomocą samotnym i odrzuconym matkom

malgorzata_kawenska_slezak

Małgorzata Kaweńska-Ślęzak – Prezes Fundacji „Zdążyć z Miłością”

W Koszalinie rozpoczęła działalność fundacja „Zdążyć z Miłością”. Jej głównym celem jest tworzenie i prowadzenie tzw. mieszkań chronionych dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi, opuszczających Dom Samotnej Matki w Koszalinie lub inne placówki pomocy społecznej.

Pragniemy umożliwić matkom przygotowanie do pełnej samodzielności, do radzenia sobie z problemami codziennego życia, prowadzenia gospodarstwa domowego – podkreśla Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes Fundacji. – Nie bez znaczenia jest też pomoc we właściwej integracji ze środowiskiem, uzyskaniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy w końcu w znalezieniu pracy i miejsca w przedszkolu dla dziecka.

Zgodnie z Ustawą o systemie pomocy społecznej mieszkania chronione to miejsca, w których na określony czas mogą zamieszkać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej. Chodzi o usamodzielniających się wychowanków domów dziecka, osoby samotne opuszczające szpitale psychiatryczne po długotrwałym leczeniu, albo właśnie samotne matki pozbawione mieszkania, odrzucone przez rodziny albo maltretowane przez partnerów. Pobyt w takim mieszkaniu chronionym jest czasowy, uzależniony od indywidualnego położenia danej osoby.

Mieszkania chronione mają zazwyczaj dużą powierzchnię. Mieszka w nich po kilka osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wspierają się. Gdy ktoś z lokatorów uzyskuje własne lokum, na jego miejsce przychodzi inna osoba przygotowująca się do usamodzielnienia.

Fundacja „Zdążyć z Miłością” zajmie się także działalnością charytatywną, będzie pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. W planach są również działania wspierające rodzinę, czy osoby niepełnosprawne oraz pomoc w znalezieniu pracy podopiecznym Fundacji.

Fundację tworzą kobiety. Na co dzień pracują w różnych zawodach, ale łączy je chęć bezinteresownego działania dla dobra innych ludzi. W grupie założycielskiej Fundacji znalazły się: s. Magdalena Kozłowska, Alicja Jurzyniec, Urszula Łumianek, Justyna Śmidecka, Kamila Siudowska, s. Danuta Gobosz, Aneta Sepioło, Barbara Staszewska i Alina Konieczna. Na czele „Zdążyć z Miłością” stanęła Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, z wykształcenia położna, wolontariuszka koszalińskiego Domu Samotnej Matki.

Centrum Interwencji Kryzysowej i Dom Samotnej Matki to dwie placówki prowadzone przez Caritas Polska. Dają kobietom schronienie zazwyczaj na 9 miesięcy. – Nie ma w Koszalinie takiego miejsca, gdzie te mamy mogłyby się podziać na dłużej – mówi Małgorzata Kaweńska-Ślęzak. – Mieszkanie chronione zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wzbudza chęć do poszukiwania docelowego miejsca. To są osoby mocno przez los doświadczone, poranione. W czasie, kiedy powinny być otoczone szczególną miłością, trafiają na bruk. W interesie społecznym jest, by podać im rękę, bo w ten sposób pomagamy również ich malutkim dzieciom.

Prestiż Magazyn Koszaliński Nr 2(53) Luty 2014 r.