Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Zdążyć z miłością, i ty możesz pomóc

Fundacja powstała, aby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują – mówią pomysłodawcy, którzy utworzyli Fundację „Zdążyć z Miłością”.

Fundację tworzą kobiety, które na co dzień pracują w różnych zawodach, a łączy je chęć bezinteresownego działania dla dobra innych ludzi. W grupie założycielskiej znalazły się, poza Małgorzatą Kaweńską-Ślęzak, Magdalena Kozłowska, Alicja Jurzyniec, Urszula Łumianek, Justyna Śmidecka, Kamila Siudowska, Danuta Gobosz, Aneta Sepioło, Barbara Staszewska oraz Alina Konieczna, która jest też rzecznikiem Fundacji.

– Głównym naszym celem jest utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi, które opuszczają Dom Samotnej Matki w Koszalinie, bądź podobną placówkę pomocy społecznej – mówi Małgorzata Kaweńska-Ślęzak.

– Pragniemy umożliwić matkom przygotowanie do pełnej samodzielności, do radzenia sobie z problemami codziennego życia, prowadzenia gospodarstwa domowego, a także gospodarowania środkami, które mają na życie – wyjaśnia Małgorzata Kaweńska-Ślęzak. – Nie bez znaczenia jest też pomoc we właściwej integracji ze środowiskiem, uzyskaniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, ale też w znalezieniu pracy i miejsca w przedszkolu dla dziecka.

Założenie jest takie, że pobyt w mieszkaniu chronionym byłby czasowy, uzależniony od indywidualnej sytuacji matki z dzieckiem. – Fundacja bierze jednak pod uwagę, w sytuacji matek z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego, wydłużenie pobytu w takim mieszkaniu, bądź przyznanie go bezterminowo – dodaje prezes.

Fundacja „Zdążyć z Miłością” zajmie się także działalnością charytatywną, będzie pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W planach są również działania wspierające rodzinę, czy osoby niepełnosprawne oraz pomoc w znalezieniu pracy podopiecznym, ale tez wspieranie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, czy pielęgnowanie polskości.

– Jeżeli pomożemy matce, która musi pokonać wiele barier, jeśli ta kobieta znajdzie pracę i będzie mogła wychowywać swoje dziecko, to czy może być większa satysfakcja i radość – podkreślają panie z Fundacji, które starają się o lokal na mieszkanie chronione.

Skąd pieniądze na działalność? Fundacja liczy na przychylność władz Koszalina, ale będzie też zdobywać od sponsorów fundusze na remont lokalu i przystosowanie go do potrzeb matek z dziećmi.

– Jesteśmy po załatwieniu formalności i rejestracji, wkrótce na dobre rozpoczniemy działalność – mówi prezes. – Mamy też w planach porozumienie z koszalińskim Caritasem, który będzie do nas kierował osoby potrzebujące. I to właśnie w Caritasie będzie można szukać z nami kontaktu. Przy okazji chciałam podziękować urzędnikom z KRS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego, którzy bardzo nam pomogli i okazali wiele życzliwości przy załatwianiu formalności.

2014_02_10_GK